Dlaczego są równoległe linie kanałów? Uzyskać odpowiedź tutaj