Opcje binarne Zone

Dlaczego są równoległe linie kanałów? Uzyskać odpowiedź tutaj