Docelowa cena opcji dotykowych - osiągnie ceny docelowej