Naukowego punktu widzenia oceny roboty i dostawców sygnału