Sezonowość prognozowania - uroczysty, trendy handlowe