Wskaźniki - opóźnione jak najlepiej wykorzystać tyle wskaźniki