Zdefiniować dźwigni - wykorzystując, handel i inwestycje